Asigurare Medicala de Calatorie

Indiferent unde calatoriti asigurarea vacantei va ofera protectie impotriva evenimentelor neasteptate care va pot afecta calatoria. Bucurati-va de vacanta dumneavoastra stiind ca va puteti baza pe asigurarea medicala de calatorie si asigurarea storno.

Asigurarea medicala, protectia in cazul acutizarii unei boli cronice, asigurarea de bagaje, protectie in cazul intreruperii calatoriei sau sosirii cu intarziere la destinatia de vacanta, costurile suplimentare (biletul de avion de intoarcere, costurile de transport pentru deplasarea unei rude in cazul unei spitalizari) sau asigurarea de raspundere civila privata sunt doar cateva argumente pentru alegerea unui pachet de protectie complex.

RO Pachet Protecție de Călătorie - CLASIC 1804

Prezenta fişă de informare pune la dispoziţie numai o prezentare de ansamblu cu privire la aspectele esenţiale de conţinut ale produsului de asigurare, aceasta nu constituie parte integrantă a contractului de asigurare. Domeniul de aplicare integral al asigurării poate fi consultat în documentele de asigurare (poliţa, respectiv certificatul de asigurare, Condiţiile generale şi speciale de asigurare, descrierea detaliată distinctă a beneficiilor incluse)!

Ce tip de asigurare este produsul Clasic?

Protecţia de călătorie Clasic reprezintă un pachet de asigurare de călătorie şi include beneficiile descrise în cele ce urmează

Asigurarea de sănătate şi accident în străinătate Clasic Îmbolnăvire, accident sau deces cauzat de un accident.

Care sunt despăgubirile ce ar putea fi acordate?

 • Costurile pentru măsurile terapeutice administrate în regim de spitalizare şi ambulatoriu, medicamente în cuantum de până la 250.000 RON/persoană,respectiv 500.000 RON/ familie
 • Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgenţă, în caz de necesitate medicală sau după 3 zile de spitalizare (inclusiv aeroambulanţa)
 • Costuri de căutare şi salvare până la 20.000 RON
 • Despăgubire în caz invaliditate până la 45.000 RON
 • Costuri de repatriere în caz de deces
 • Costuri de înmormântare în străinătate, la locul decesului şi/ sau costurile de deplasare la locul funeraliilor până la 5.000 RON Asigurarea pentru bagaje
 • Restituirea costurilor în caz de furt, tâlhărie, distrugere sau pierdere a bagajului.

Care sunt despăgubirile ce ar putea fi acordate?

 • Furtul, tâlhăria bagajului de călătorie în cuantum de până la 1.250 RON/persoană, respectiv 2.500 RON/ familie
 • Distrugerea sau pierderea bagajului de călătorie, în cazul în care este dovedită implicarea terţilor, în cuantum de până la 450 RON/persoană, respectiv 900 RON/ familie Răspundere civilă privată pentru călătorie Gestionarea drepturilor la despăgubire ale terţilor faţă de asiguraţi

Care sunt despăgubirile ce ar putea fi acordate?

 • Prejudicii provocate persoanelor sau obiectelor în cuantum de până la 400.000 RON

Care sunt evenimentele care nu fac obiectul asigurării?

Evenimentele neasigurate pentru toate ramurile domeniului.

Protecţia prin asigurare nu se aplică pentru prejudiciile rezultate în următoarele împrejurări:

 • Revolte/ evenimente de război/ acte de terorism
 • Grevă
 • Participarea la acte de violenţă de orice natură
 • Suicid sau tentativă de suicid
 • Dispoziţii impuse de către autorităţi
 • Radiaţii ionizante sau energie atomică
 • Asigurarea de sănătate şi accident în străinătate Clasic x Măsuri terapeutice şi alte demersuri prescrise de medic, care constituie motivul pentru efectuarea călătoriei sau a căror necesitate era cunoscută înainte de începerea călătoriei sau la momentul încheierii asigurării
 • Cure, măsuri de acupunctură, masaj şi wellness, fango, drenaj limfatic;
 • Influenţa alcoolului, a drogurilor sau altor medicamente x Competiţii în domeniul sporturilor cu motor
 • Prejudicii produse sau estimate deja la momentul rezervării sau al începerii călătoriei
 • Epidemii şi pandemii
 • Călătorii efectuate în ciuda avertizărilor de călătorie emise de către Ministerul Afacerilor Externe
 • Catastrofe naturale, fenomene seismice sau condiţii atmosferice nefavorabile
 • Pierderea de beneficii asociate sejurului
 • Embargouri, sancţiuni economice, financiare sau comerciale

Asigurarea de sănătate şi accident în străinătate Clasic

 • Măsuri terapeutice şi alte demersuri prescrise de medic, care constituie motivul pentru efectuarea călătoriei sau a căror necesitate era cunoscută înainte de începerea călătoriei sau la momentul încheierii asigurării
 • Cure, măsuri de acupunctură, masaj şi wellness, fango, drenaj limfatic.
 • Costurile asociate măsurilor terapeutice pentru afecţiunile existente (fizice şi psihice)
 • Dacă persoana asigurată nu beneficiază de asigurare socială sau dacă acţiunea de prezentare a documentelor de către persoana asigurată eşuează, se va scădea din suma de restituire pentru cheltuielile de sănătate o participare personală de 20% 

Asigurare pentru bagaje

 • Achiziţiile de strictă necesitate în cazul livrării cu întârziere a bagajelor la destinaţia călătoriei
 • Numerar, carduri de credit, chei, legitimaţii de călătorie
 • Prejudiciile rezultate ca urmare a intenţiei sau a culpei grave
 • Prejudiciile rezultate ca urmare a ambalării, respectiv depozitării insuficiente, respectiv necorespunzătoare
 • Prejudiciile rezultate ca urmare a abandonării, mutării, pierderii sau căderii

Răspundere civilă obligatorie pentru călătorie

 • Prejudiciile produse în asociere cu o competiţie sportivă
 • Prejudiciile survenite în asociere cu bunuri oferite sau obţinute cu titlu de închiriere sau arendate
 • Prejudiciile cauzate cu intenţie
 • Prejudiciile rezultate ca urmare a intenţiei sau a culpei grave Influenţa alcoolului, a drogurilor sau altor medicamente
 • Competiţii în domeniul sporturilor cu motor
 • Prejudicii produse sau estimate deja la momentul rezervării sau al începerii călătoriei
 • Prejudiciile cauzate cu intenţie

Întreruperea călătoriei şi călătoria specială de retur

 • Costurile pentru sejurul rezervat şi neefectuat
 • Cheltuieli suplimentare de deplasare în cazul revenirii anticipate sau cu întârziere

Sunt aplicabile limite de acoperire?

Asigurare pentru bagaje

 • În cazul distrugerii complete, a pierderii sau a avarieri: valoarea actualizată, fără a depăşi însă preţul achiziţie, respectiv costurile pentru lucrările de reparaţii
 • Costurile pentru procurarea de noi documente emise de către autorităţi, maxim 10% din suma asigurată
 • Soluţii pentru corectarea acuităţii vizuale sau alte elemente auxiliare protetice în cuantum de până la 20% din suma asigurată
 • Telefoane mobile: suma achitată efectiv, maxim 220 RON
 • Pentru totalitatea bunurilor de valoare, maxim 50% din suma asigurată
 • Furtul de la bordul autovehiculului pentru totalitatea bunurilor asigurate, maxim 50% din suma asigurată

Unde beneficiez de asigurare?

În funcţie de prima pentru care s-a optat:

 • Europa: în accepţiune geografică, inclusiv statele din jurul Mării Mediterane şi Madeira, Insulele Canare, Azore
 • Internațional exclusiv SUA și Canada (toate statele din lume fără SUA, Canada și Coreea de Nord)
 • Internațional inclusiv SUA și Canada (toate statele din lume fără Coreea de Nord)

Care sunt obligaţiile care îmi revin?

Asiguratului îi revine obligaţia:

 • de a menţine prejudiciul la un nivel cât mai redus posibil şi de a-l notifica fără întârziere
 • de a prezenta evenimentul care a cauzat prejudiciul conform realităţii şi de a prezenta documente justificative corespunzătoare.
 • de a sesiza prejudiciile cauzate ca urmare a acţiunilor ilegale la cea mai apropiată autoritate competentă în domeniul siguranţei şi de a prezenta documente justificative în acest sens.
 • de a preda mijloacele de probă în original (de exemplu procese verbale întocmite de către poliţie, facturi emise de către medic sau spital, etc.).
 • de a deţine asupra sa, în responsabilitatea proprie, obiectele de valoare, respectiv de a le depozita cu valorificarea tuturor echipamentelor de siguranţă existente.
 • de a informa asigurătorul în cazul în care persoana asigurată beneficiază şi de protecţia unor alte asigurări de la care asiguratul poate solicita despăgubiri parţiale sau totale

Când şi cum plătesc?

 • Prima reprezintă o primă unică şi este scadentă fără întârziere după încheierea contractului de asigurare

Când intră în vigoare şi când încetează acoperirea?

 • Protecţia conferită prin asigurare intră în vigoare la data de început a călătoriei asigurate şi încetează la termenul convenit de încetare, cel târziu însă la data întoarcerii din călătoria asigurată.
 • Dacă data emiterii poliţei şi începutul asigurării sunt identice, protecţia prin asigurare începe la ora 0:00 a zilei următoare.

Cum pot să reziliez contractul de asigurare?

 • Deținătorul poliței se poate retrage din contract, în scris, în termen de 14 zile de la primirea poliței de asigurare, dar nu mai târziu de data de început a valabilităţii poliţei de asigurare

RO Pachet Protecție de Călătorie - PREMIUM 1804

Acest document are rol de informare a clienţilor şi pune la dispoziţia acestora numai o prezentare de ansamblu a aspectel or e sen ţial e al e produsul ui de asigurare. Vă rugăm să citiţi integral termenii şi condiţiile de asigurare şi toată documen taţia precon t ractual ă şi con tractual ă pusă l a dispoziţie de AW P P&C S. A., filiala pentru Austria sau de către reprezentantul de vânzări (poliţa, respectiv certificatul de asigurare, C on diţiil e gen eral e şi special e de asigurare, descrierea detal iată distin ctă a ben e ficiil or in cl use)!

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Protecţia de călătorie Premium este un pachet de asigurare de călătorie în străinătate, destinat persoanelor care călătoresc în scop turistic. Pachetul de protecţie include beneficiile descrise în cele ce urmează:

Ce se asigură?

Asigurarea de sănătate şi accident în străinătate

 • Îmbolnăvire, accident sau deces cauzat de un accident
 • Costurile pentru măsurile terapeutice administrate în regim de spitalizare şi ambulatoriu, medicamente până la 500.000 RON/persoană, respectiv 1.000.000 RON/familie
 • Costurile asociate măsurilor terapeutice de urgenţă, pentru afecţiunile cronice existente, până la 50.000 RON
 • Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgenţă, în caz de necesitate medicală sau după 3 zile de spitalizare (inclusiv aeroambulanţa) 100%
 • Transportul asiguratului, respectiv transportul de urgenţă în cazul bolilor cronice, care devin pe neaşteptate acute până la 100.000 RON
 • Costuri de căutare şi salvare până la 45.000 RON
 • Despăgubire în caz de deces 45.000 RON
 • Despăgubire în caz invaliditate până la 90.000 RON
 • Costuri de repatriere în caz de deces 100%
 • Costuri de înmormântare în străinătate, la locul decesului şi/sau costurile de deplasare la locul funeraliilor până la 20.000 RON.

Asigurarea pentru bagaje

 • Despăgubiri în cazul furtului, tâlhăriei, dacă este dovedită implicarea terţilor, până la 4.500 RON/persoană, respectiv 9.000 RON/familie
 • Despăgubiri în cazul distrugerii sau pierderii bagajului dacă este dovedită implicarea terţilor, până la 450 RON/persoană, respectiv 900 RON/ familie
 • Despăgubiri pentru achiziţiile de strictă necesitate în cazul livrării cu întârziere a bagajelor la destinaţia călătoriei până la 450 RON/persoană, respectiv 900 RON/familie

În treruperea călătoriei şi deplasare specială de retur

 • Costurile pentru sejurul rezervat şi neefectuat până la 10.000 RON/persoană, respectiv 15.000 RON/familie
 • Cheltuieli suplimentare de deplasare în cazul revenirii anticipate sau cu întârziere 100%

Protecţie în cazul plecării cu întârziere

 • Restituirea costurilor pentru plecarea directă în cazul ratării zborului ca urmare a întârzierii dovedite a mijlocului de transport public care efectuează transportului persoanei la aeroport (tren, taxi) 100%

Răspundere civilă privată pentru călătorie

 • Prejudicii provocate persoanelor sau obiectelor până la 850.000 RON

Ce nu se asigură?

Asigurarea medicală

 • Măsuri terapeutice prescrise înainte de încheierea asigurării sau care pot constitui motiv pentru efectuarea călătoriei
 • Cure, măsuri de acupunctură, masaj şi wellness, fango, drenaj limfatic
 • Costurile asociate măsurilor terapeutice pentru afecţiunile existente (fizice şi psihice), cu antecedente în ultímele 24 luni; pentru evenimentele survenite în timpul practicarii sporturilor de iarnă, a sporturilor extreme, a sporturilor motorizate, a ascensiunilor montane peste 6.000 m
 • Costul tratamentului sau îngrijirii care nu rezultă dintr-o urgență medicală sau sunt asociate consumului de alcool
 • Costurile medicale asociate sarcinii

Asigurarea de bagaje

 • Numerar, carduri de credit, chei, legitimaţii de călătorie
 • Prejudiciile rezultate ca urmare a intenţiei sau a culpei grave, a ambalării, respectiv depozitării insuficiente, respectiv necorespunzătoare
 • Prejudiciile rezultate ca urmare a abandonării, mutării, pierderii sau căderii

Asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi

 • Prejudiciile produse în asociere cu o competiţie sportivă
 • Prejudiciile pentru bunuri închiriate sau arendate
 • Prejudiciile cauzate cu intenţie sau din culpă gravă

Există restricţii de acoperire?

Asigurare medicală

 • Revolte/evenimente de război/acte de terorism, grevă, participarea la acte de violenţă de orice natură, acte frauduloase
 • Epidemii, situații locale legate de sănătate, poluare, evenimente meteorologice sau climatice
 • Călătorii efectuate în ciuda avertizărilor emise de Ministerul Afacerilor Externe

Asigurarea de bagaje

 • Costurile pentru procurarea de noi documente maxim 10% din suma asigurată
 • Ochelari de vedere sau elemente protetice până la 20% din suma asigurată
 • Telefoane mobile: suma achitată efectiv, maxim 220 RON

Asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi

 • Prejudicii cauzate membrilor familiei

Unde beneficiez de asigurare ?

În funcţie de prima pentru care s-a optat:

 • Europa: în accepţiune geografică, inclusiv statele din jurul Mării Mediterane şi Madeira, Insulele Canare, Azore
 • In tern ațion al excl usiv SUA și Can ada (toate statele din lume fără SUA, Canada și Coreea de Nord)
 • In ternațional inclusiv SUA și Canada (toate statele din lume fără Coreea de Nord)

Ce obligaţii am?

Asiguratului îi revine obligaţia:

 • de a menţine prejudiciul la un nivel cât mai redus posibil şi de a-l notifica fără întârziere.
 • de a prezenta evenimentul care a cauzat prejudiciul conform realităţii şi de a prezenta documente justificative corespunzătoare
 • de a sesiza prejudiciile cauzate ca urmare a acţiunilor ilegale la cea mai apropiată autoritate competentă în domeniul siguranţei şi de a prezenta documente justificative în acest sens.
 • de a preda mijloacele de probă în original (de exemplu procese verbale întocmite de către poliţie, facturi emise de către medic sau spital, etc.).
 • de a deţine asupra sa, în responsabilitatea proprie, obiectele de valoare, respectiv de a le depozita cu valorificarea tuturor echipamentelor de siguranţă existente.
 • de a informa asigurătorul în cazul în care persoana asigurată beneficiază şi de protecţia unor alte asigurări de la care asiguratul poate solicita despăgubiri parţiale sau totale.

Când şi cum plătesc?

 • Prima reprezintă o primă unică şi este scadentă fără întârziere după încheierea contractului de asigurare.

Când începe şi când încetează acoperirea?

 • Protecţia prin asigurare intră în vigoare la începerea călătoriei şi încetează la termenul specificat în poliţa de asigurare.
 • Dacă data emiterii poliţei şi începutul asigurării sunt identice, protecţia prin asigurare începe la ora 0:00 a zilei următoare.
 • Notă: Contractul de asigurare se încheie pentru o durată a călătoriei între 1 şi 93 zile

Cum pot să reziliez contractul de asigurare?

 • Deținătorul poliței se poate retrage din contract, în scris, în termen de 14 zile de la primirea poliței de asigurare, dar nu mai târziu de data de început a valabilităţii poliţei de asigurare

RO Pachet Protecție de Călătorie - Bulgaria Clasic 1904

A cest document are rol de informare a clienţilor şi pune la dispoziţia acestora numai o prezentare de ansamblu a aspectelor esenţiale ale produsului de asigurare. Vă rugăm să citiţi integral termenii şi condiţiile de asigurare şi toată documentaţia precontractuală şi contractuală pusă la dispoziţie de AWP P&C S. A., filiala pentru Austria sau de către reprezentantul de vânzări (poliţa, respectiv certificatul de asigurare, Condiţiile generale şi speciale de asigurare, descrie rea detaliată distinctă a beneficiilor incluse)!

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Protecţia de călătorie Bulgaria Clasic este un pachet de asigurare de călătorie în străinătate, destinat persoanelor care călătoresc în scop turistic. Pachetul de protecţie include beneficiile descrise în cele ce urmează:

Ce se asigură?

A sigurarea de sănătate şi accident în străinătate

Îmbolnăvire, accident sau deces cauzat de un accident

 • Costurile pentru măsurile terapeutice administrate în regim ambulatoriu, până la 2.200 RON (franşiză 90 RON)
 • Costurile pentru măsurile terapeutice administrate în regim de spitalizare, până la 2.200 RON (franşiză 90 RON)
 • Costurile pentru intervenţii chirurgicale, până la 4.400 RON (franşiză 90 RON)
 • Costurile pentru medicamente, până la 2.200 RON (franşiză 90 RON)
 • Costurile pentru tratamente stomatologice, până la 900 RON (franşiză 90 RON)
 • Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgenţă, în caz de necesitate medicală sau după 3 zile de spitalizare (inclusiv aeroambulanţa), repatriere în caz de deces, până la 4.400 RON (franşiză 90 RON)
 • Transportul de urgenţă al asiguratului cu ambulanţa, la cel mai apropiat spital, până la 2.200 RON (franşiză 90 RON)

Ochelari de vedere

 • Costuri pentru ochelari de vedere înlocuitori, în caz de accident, până la 650 RON (franşiză 90 RON)

Suma maximă asigurată

 • Pentru toate serviciile menţionate mai sus, suma maximă cumulată asigurată este 18.000 RON

Ce nu se asigură?

A sigurarea medicală

 • Măsuri terapeutice prescrise înainte de încheierea asigurării sau care pot constitui motiv pentru efectuarea călătoriei
 • Cure, măsuri de acupunctură, masaj şi wellness, fango, drenaj limfatic
 • Costurile asociate măsurilor terapeutice pentru afecţiunile existente (fizice şi psihice), pentru evenimentele survenite în timpul practicării sporturilor de iarnă, a sporturilor extreme, a sporturilor motorizate, a ascensiunilor montane peste 6.000 m
 • Costul tratamentului sau îngrijirii care nu rezultă dintr-o urgență medicală sau sunt asociate consumului de alcool
 • Costurile medicale asociate sarcinii

A sigurarea de bagaje

 • Numerar, carduri de credit, chei, legitimaţii de călătorie
 • Achizitiile de stricta necesitate in cazul livrarii cu intarziere a bagajelor la destinatia calatoriei
 • Prejudiciile rezultate ca urmare a intenţiei sau a culpei grave, a ambalării, depozitării insuficiente sau necorespunzătoare
 • Prejudiciile rezultate ca urmare a abandonării, mutării, pierderii sau căderii

A sigurarea de răspundere civilă faţă de terţi

 • Prejudiciile produse în asociere cu o competiţie sportivă
 • Prejudiciile pentru bunuri închiriate sau arendate
 • Prejudiciile cauzate cu intenţie sau din culpă gravă

Există restricţii de acoperire?

A sigurare medicală

 • Revolte/evenimente de război/acte de terorism, grevă, participarea la acte de violenţă de orice natură, acte frauduloase
 • Epidemii, situații locale legate de sănătate, poluare, evenimente meteorologice sau climatice
 • Călătorii efectuate în ciuda avertizărilor emise de Ministerul Afacerilor Externe

Unde beneficiez de asigurare ?

 • Bulgaria

Ce obligaţii am?

Asiguratului îi revine obligaţia:

 • de a menţine prejudiciul la un nivel cât mai redus posibil şi de a-l notifica fără întârziere;
 • de a prezenta evenimentul care a cauzat prejudiciul conform realităţii şi de a prezenta documente justificative corespunzătoare;
 • de a sesiza prejudiciile cauzate ca urmare a acţiunilor ilegale la cea mai apropiată autoritate competentă în domeniul siguranţei şi de a prezenta documente justificative în acest sens;
 • de a preda mijloacele de probă în original (de exemplu: procese verbale întocmite de către poliţie, facturi emise de către medic sau spital, etc.);
 • de a deţine asupra sa, în responsabilitatea proprie, obiectele de valoare, respectiv de a le depozita cu valorificarea tuturor echipamentelor de siguranţă existente;
 • de a informa asigurătorul în cazul în care persoana asigurată beneficiază şi de protecţia unor alte asigurări de la care asiguratul poate solicita despăgubiri parţiale sau totale.

Când şi cum plătesc?

 • Prima reprezintă o primă unică şi este scadentă fără întârziere după încheierea contractului de asigurare

Când începe şi când încetează acoperirea?

 • Protecţia prin asigurare intră în vigoare la începerea călătoriei şi încetează la termenul specificat în poliţa de asigurare.
 • Dacă data emiterii poliţei şi începutul asigurării sunt identice, protecţia prin asigurare începe la ora 0:00 a zilei următoare.

Cum pot să reziliez contractul de asigurare?

 • Deținătorul poliței se poate retrage din contract, în scris, în termen de 14 zile de la primirea poliței de asigurare, dar nu mai târziu de data de început a valabilităţii poliţei de asigurare