DECLARATIE DE CONSIMTAMANT

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Subsemnatul/a: Numele .................................................... Prenumele: ...................................................., Adresa de domiciliu: ..................................................................................................................., Oras ......................., Sector / Judet ................................., CI - Seria ....... Nr ..........................., CI Emisa de .............................., Valabilitatea CI ..................................., Telefon fix si/sau Telefon mobil ................................. E-mail .....................................

Imi exprim in mod expres consimtamantul ca

SC Top Services Events SRL:

a) Sa prelucreze datele mele cu caracter personal, care sunt oferite de catre mine, exclusiv in scop contractual: Numele si Prenumele, Adresa de domiciliu, CNP-ul, Nr. si Seria - CI, Data emiterii - CI, Emitent - CI, telefon fix si/sau telefon mobil si e-mail. Datele dumneavoastra cu caracter personal se vor pastra timp de 2 ani de zile de la data semnari prezentului consimtamant. Nu este obligatoriu sa ne furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal. Totusi, in cazul in care nu sunteti de acord sa furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal, nu vom putea intocmi contractul cu turistul, factura fiscala si restul documentelor de calatorie, astfel fiind in imposibilitatea de a va putea oferi serviciile si pachetele turistice(cazare, masa, transport, tranfer, asigurari medicala sau storno etc).

- DA SUNT DE ACORD |____|

- NU SUNT DE ACORD |____|

b) Sa prelucreze datele mele cu caracter personal, care sunt oferite de catre mine, exclusiv in scop de marketing direct: Numele si Prenumele, e-mail si telefon mobil, pentru a ma tine la curent cu produsele, serviciile si/sau evenimentele pe care SC Top Services Events SRL le organizeaza si a partenerilor sai;

- DA SUNT DE ACORD |____|

- NU SUNT DE ACORD |____|

c) Sa transmita datele cu caracter personal astfel dobandite catre partenerii contractuali ( Agentii de turism din Romania, din Spatiului Economic European sau din afara Spatiului Economic European, furnizori de servicii hoteliere din Romania, din Spatiului Economic European si din afara Spatiului Economic European, CFR Calatori, furnizori de transport aerian din Romania, din Spatiului Economic European si din afara Spatiului Economic European, furnizori de transport cu autocarul din Romania, din Spatiului Economic European si din afara Spatiului Economic European, asiguratori servicii medicale de calatorie si asigurare storno din Romania, din Spatiului Economic European si din afara Spatiului Economic Europeani ),  Instirutiile Statului Roman - Ministerul Finatelor, ANAF ai Top Services & Events SRL - agentia de turism Euro Team Travel, din Romania si din alte tari membre ale Uniunii Europene in vederea dobandirii Ofertei / Voucheru-lui / Biletului de Odihna si Tratament / Biletului de avion / Biletului de Tren CFR / Biletului de Autocar / Biletului de Excursie.

- DA SUNT DE ACORD |____|

- NU SUNT DE ACORD |____|

Precizez faptul ca am luat la cunostinta de prevederile Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarilesi completarile ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, precizez ca am luat la cunostinta de drepturile mele in calitate de persoana vizata, respectiv:

1) Dreptul de informare si de acces la date - dreptul de a obtine de la operator informatii cu privire la ce informatii prelucreaza, scopul lor etc.;

2) Dreptul la rectificarea datelor - dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;

3) Dreptul la stergea datelor (dreptul de a fi uitat) - persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate;

4) Dreptul la restrictionarea prelucrarii - este dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor de catre persoana vizata;

5) Dreptul la portabilitatea datelor - este dreptul de a primi datele cu caracter personal care privesc persoana vizata si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia iau fost furnizate datele cu caracter personal;

6) Dreptul la opozitie - este dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul

(1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;

7) Dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal - dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Data: ..............................

 

Numele si prenumele

....................................

 

Semnatura

...................................

Solicita oferta